Архив метки: Transnistria

Придністровська проблема: погляд з України

Придністровська проблема: погляд з України

http://www.irf.ua/files/ukr/2%20-%20text.pdf

  1. КОСОВСЬКИЙ «НЕПРЕЦЕДЕНТ»: ВПЛИВ НА СИТУАЦІЮ

В ПРИДНІСТРОВЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВРЕГУЛЮВАННЯ

КОНФЛІКТУ

 

Наталя БЕЛІЦЕР

сторінка 195-196

Ще далі пішов автор статті під красномовною назвою «Придністров’я:

ключ до порозуміння між Росією та ЄС і офіційного визнання Косова» ,

опублікованій в грудні 2007 року в American Chronicle 412 і передрукованій в російському перекладі InosmiRu. Згідно з його думкою, «Євросоюз і Росія могли б піти на взаємний компроміс по двох найважливіших питаннях –Косовському і придністровському. Росія не згодна з офіційним наданням незалежності Косову, а ЄС, котрого збиває з шляху Румунія, проводить катастрофічну, антидемократичну політику стосовно Придністров’я –невеличкої демократичної держави, що від’єдналася від Молдови і є де-факто суверенною з 1992 року…» Вихід з цієї тупикової ситуації автор вбачає у якнайшвидшому започаткуванні переговорів між Росією та ЄС стосовно паралельного визнання Косова та Придністров’я..

Цікаво також звернути увагу на наступні оціночні судження: «Європа вже давно надає перевагу протеже Бухаресту – злиденній і недемократичній Молдові. Саме тому вона відкидає можливість офіційного визнания незалежності Придністров’я, котре ще називають «Люксембургом Східної Європи»… Основний висновок статті полягає в тому, що Європа, аби забезпечити згоду Росії на офіційне визнання Косова, має погодитися на надання незалежності Придністров’ю. «Такий взаємний компроміс сприяв би зняттю напруженості у стосунках між Росією та Євросоюзом; він би позитивно позначився на ситуації на Балканах, а також допоміг би вгамувати пристрасті в Україні, де ще не повністю встановилася стабільність, а демократія не може остаточно вкоренитися в умовах розколотого суспільства».

Важко усвідомити повною мірою, які саме чинники впливали на формування подібної позиції (зокрема, яким чином визнання незалежності Придністров’я сприятиме стабільності і демократії в Україні); проте, це розлоге цитування наведене в даному розділі з метою проілюструвати, наскільки енергійно проводиться пропагандистська кампанія поза межами Росії і самого Придністров’я, які зусилля докладаються, аби вплинути на громадську думку західного світу позірною переконаністю в доцільності чи навіть необхідності визнання незалежності Придністров’я. Можна додати, що така позиція стосовно Придністров’я (та інших пострадянських сепаратистських регіонів) часто виявляється притаманною тим західним політикам та експертам, які є водночас прихильниками проросійського курсу зовнішньої політики.

Примітка  412

Transnistria: Key to EU-Russian Concord and Kosova’s Formal Independence. Dr. Muhammad Shamsaddin Megalommatis, The American Chronicle, December 12, 2007.

http://www.americanchronicle.com/articles/viewArticle.asp?articleID=45611

=================================================

TRANSNISTRIAN PROBLEM: a view from Ukraine

Strategic and Security Studies Group

KYIV 2009

http://www.irf.ua/files/eng/text_eng.pdf

The publication contains the results of the research of interstate relations between Ukraine and Moldova through the lens of Transnistrian settlement problem. The focal points of the research are the assessment of cooperation between two states, issues of citizenship, border regime, interethnic relations, NGOs partnership etc.

The publication is aimed at enhancing the dialogue of Ukrainian and Moldovan experts and politicians.

It was prepared within the project “Transnistrian problem: a view from Ukraine” supported by International Renaissance Foundation (project manager – O.Basarab). Chapters 14 and 16 were prepared with the kind assistance of Open Ukraine Foundation and Victor Pinchuk Foundation.

The project was implemented by “Strategic and Security Studies Group” (SSSG) — non-governmental organization, which has been working since 2003 in the field of:

National security policy and sustainable development of Ukraine

International relations and foreign policy of Ukraine

Regional and international security

European political and integration processes

Euro Atlantic dialogue and integration

SSSG supports transparency in decision-making process and wider discussion regarding foreign, security and defense policy policy of Ukraine and to promotes democratic changes in society.

Our contacts:

Info[a]gsbs.org.ua

http://www.gsbs.org.ua

+ 38 (044) 491 — 3830

——————————————————————

Publication edited by S. GERASYMCHUK

Authors:

  1. BELITSER (Pylyp Orlyk Institute for Democracy)

  2. GERASYMCHUK (Strategic and Security Studies Group)

  3. GRYTSENKO (Strategic and Security Studies Group)

  4. DOVGOPOL (Independent expert)

  5. ZHMINKO (Strategic and Security Studies Group)

  6. MATIYCHYK (Strategic and Security Studies Group)

  7. SUSHKO (Institute of Euro-atlantic Cooperation)

  8. CHABALA (Independent expert)

——————————————————————

  1. Kosovo “non-precedent”: impact on the situation in Transnistria and the prospects of conflict settlement

(page 135)

By Natalya BELITSER

——————————

(p. 137-138) excerpt

Even more expressive was the author of the article named “Transnistria: Key to EU-Russian Concord and Kosova’s Formal Independence” published in December 2007 in American Chronicle 394 and then issued, in Russian translation, by the InosmiRu. According to him, “the European Union and Russia could agree on reciprocal compromise on two critical occasions, namely Kosova and Transnistria. Russia does not agree with the formal recognition of Kosova, whereas European Union, misled by Romania, pursued a disastrous and anti-democratic policy in the case of Transnistria, the small

democratic state that declared de facto independence in 1992, seceding from Moldova”. Regarding Transnistria as “Luxembourg of Eastern Europe”, Dr. Muhammad Shamsaddin Megalommatis sees an optimal solution in starting immediately EU – Russian Negotiations for Parallel Recognition of Kosova and Transnistria. There are also abundant passages condemning Europe that “has long been in favour of Romania’s protege, impoverished and undemocratic Moldova. This is the reason they rejected the perspective of a formal independence of Transnistria…”, and statements like “Europe, getting Russia’s agreement for Kosova’s formal recognition, should consent to Transnistria’s formal independence”. As a conclusion, “The reciprocal compromise would have a positive impact on Balkans, and would help ease tensions in Ukraine where stability is not yet fully acquired, and democracy is not yet completely embedded in the division-stricken society. A EU – Russian compromise around Kosova and Transnistria would help calm down the recently risen tensions between Russia and the European Union… could definitely happen anytime; there would not be much to deliberate and agree on beyond the double recognition”.

It is difficult to appreciate this line of argumentation – in particular, to understand in what way recognition of Transnsitria could promote stability and democracy in Ukraine, – but this extending quotation is presented to illustrate how much endeavours are being undertaken to persuade Western public opinion in the necessity and even inevitability of providing independence for the “PMR”. It could be added that such propagandist claims are often be found in the writings of those western politicians and analysts who are ardent advocates and promoters of Russian interests worldwide.

—————

Note 394

Transnistria: Key to EU-Russian Concord and Kosova’s Formal Independence. Dr. Muhammad Shamsaddin

Megalommatis, The American Chronicle, December 12, 2007.

http://www.americanchronicle.com/articles/viewArticle.asp?articleID=45611

 

Приднестровье: ключ к соглашению между Россией и ЕС и официальному признанию независимости Косово

Приднестровье: ключ к соглашению между Россией и ЕС и официальному признанию независимости Косово

The American Chronicle«, США)

17/12/2007

Мухаммад Шамсаддин Мегаломматис

Большинство стран ЕС достигло согласия относительно правильного решения вопроса об официальном признании независимости Косово — позицию злобного и мерзкого сепаратиста-президента южного Кипра оставим за скобками. Это означает, что ЕС теперь сблизил позиции с США — главным сторонником справедливого решения проблемы Республики Косово. Возникает вопрос: возможна ли договоренность с Россией по этой проблеме?

Необходимо точно понимать реальные мотивы просербской линии России в косовском вопросе. На деле, и вопреки преобладающему мнению о том, что политика Москвы связана якобы с ‘традиционным российско-сербским альянсом’, ее позиция обусловлена иными соображениями.

Враждебность между Россией и албанцами

Во-первых, между Россией и албанцами всегда существовала взаимная враждебность; проблема эта сложна, она уходит корнями во времена Оттоманской империи, и связана с антиосманской российской политикой, расколом албанцев на мусульман и православных, а также циничным и аморальным использованием православных албанцев царской дипломатией в собственных антиисламских целях. Раз уж мы затронули эту отдельную гигантскую тему, следует уточнить, что все это происходило не на территории современной Албании, но в основном на юге Балканского полуострова, в периферийных районах нынешней Греции, где до 1820 г. проживало немало православных албанцев, которые затем внезапно превратились в ‘греков’.

Отношения между Россией и Албанией всегда характеризовались серьезнейшими трениями, которые лишь усилились во второй половине 20 века, когда Тирана решительно отвергла Москву и склонна была считать столицей мирового коммунистического движения Пекин. После того, как посткоммунистическая Албания столкнулась с враждебным отношением Европы, — и в первую очередь Франции — она стала искать союза с Турцией, Италией, и США, и в конечном итоге превратилась в самую проамерикански настроенную страну Старого Света. В общем, поддерживать албанцев России просто невыгодно.

Россия — Сербия- Франция: затруднения Москвы

Во-вторых, тщательно оберегаемый и используемый обеими сторонами миф о сербско-российском православном альянсе, мягко говоря, не соответствует реалиям политической истории 20 столетия. Конечно, мы не хотим сказать, что он сфальсифицирован от начала до конца. В Сербии, несомненно, существовала пророссийская партия, а в России — просербская. Обеим группировкам был свойственна страстная приверженность панславизму — злополучной ‘сверхнационалистической’ концепции, почти полностью вышедшей в тираж с приходом к власти в Москве Ленина и советского режима.

Тем не менее, и царская Россия, и монархическая Сербия были орудиями антиосманской, антиавстрийской и антигерманской политики Парижа; до первой мировой войны в этот ‘проект’ французское правительство и бизнес вкладывали огромные средства. В 1913 г. Франция стояла на первом месте по объему инвестиций в России. Несомненно, именно Россия и Франция втянули Сербию в Балканский союз (в составе Румынии, Греции, Болгарии, Сербии, и Черногории), направленный против Османской империи — его создание стало гнусным преступлением по отношению к многим народам региона. Однако после поражения в Первой мировой войне и прихода к власти коммунистов Россия уже не могла быть союзником сербской монархии.

Дальнейшему укреплению франко-сербского альянса, вплоть до наших дней оказывающего решающее влияние на развитие событий в регионе, послужила крайне предвзятая политика Франции после окончания Первой мировой войны и решение о создании чудовищного, в высшей степени противоестественного полиэтнического государства, отвечавшего не потребностям балканских народов, а преступным интересам французской безбожной масонской ложи — Югославии.

Югославия: аномальное псевдогосударство, детище французского масонства

Два параллельно происходивших процесса — распад великой европейской полиэтнической державы Австро-Венгрии (где многочисленные народы сотни лет жили в мире и согласии, и противостояние османской экспансии сочеталось с терпимым отношением к местным мусульманам) и бесстыдное создание искаженного и аномального полиэтнического псевдогосударства, Югославии — представляют собой самый вопиющий пример предвзятости в мировой истории. Народы, вошедшие в его состав, не только не имели возможности жить под властью националистического сербского режима так же спокойно, как в толерантной и универсалистской Османской империи; многие из них подверглись самым зверским гонениям, поставившим под угрозу само их существование.

Вмешательство Франции во внутриполитические дела Югославии, представлявшей собой искусственное образование и ненужный побочный продукт антигуманных махинаций Парижа в Восточной Европе, продолжалось и после Второй мировой войны, когда делались попытки несколько улучшить ситуацию в этой стране. Масонский проект ‘Югославия’ был настолько чудовищным, что не мог не провалиться; в конечном итоге он рухнул — катастрофические последствия этого известны всем. Тем не менее, предвзятость французов в пользу сербов сохранилась, выразившись в безразличном и пренебрежительном отношении к геноциду, развязанному Белградом в Боснии, Хорватии и Косово. Европа вполне могла предотвратить эти события, ставшие самой мрачной страницей в ее послевоенной истории, но не сумела этого сделать из-за равнодушия аморальных бандитов, правящих бал в Париже, и летаргии брюссельских институтов.

Даже сегодня неисправимая, аморальная и бесчеловечная французская дипломатия пытается насаждать просербский фаворитизм, заявляя даже о возможности вступления Сербии в ЕС. Можно сказать, что, если Белграду сегодня придется делать выбор между Россией и Францией, он отдаст предпочтение последней. И в Москве это осознают.

Почему же тогда Россия препятствует официальному предоставлению независимости Косово? Главная причина такой политики связана с антироссийским настроем Европы, где первую скрипку играют Англия и Франция. Этот край стал одним из основных топонимов в российско-еэсовской политической семиотике. Раздраженная антироссийской предвзятостью Парижа и Лондона, Москва неизбежно предпринимает ответные действия по целому ряду направлений — в энергетической политике, сфере безопасности, в калиниградском ‘анклаве’, Косово, Беларуси, Приднестровье, Абхазии, и, в первую очередь, в плане сближения с Турцией — призванных продемонстрировать Европе несостоятельность англо-французского курса.

Однако в случае с Косово Россия, проводя тупиковую просербскую политику, попросту разрушает свой имидж страны, дружественной исламскому миру, который Путин, приложив немало усилий, сумел создать, несмотря на Чечню, в основном за счет налаживания сотрудничества с Турцией и Ираном.

Есть ли выход из этого тупика? Да — это переговоры между ЕС и Россией о параллельном признании Косово и Приднестровья

Чтобы выразить обоюдную приверженность разрядке и мирному урегулированию проблем, Евросоюз и Россия могли бы пойти на взаимный компромисс по двум важнейшим вопросам — косовскому и приднестровскому. Россия не согласна с официальным предоставлением независимости Косово, а ЕС, который сбивает с пути Румыния, проводит катастрофическую, антидемократическую политику в отношении Приднестровья — небольшого демократического государства, отделившегося от Молдовы и де-факто суверенного с 1992 г.

Европа давно уже отдает предпочтение протеже Бухареста — нищей и недемократической Молдове. Именно по этой причине она отвергла возможность официального признания независимости Приднестровья, которое еще называют ‘Люксембургом Восточной Европы’ из-за столь же небольших размеров этой страны. С другой стороны, Европа стремится обеспечить официальную независимость Косово, и продолжить интеграцию Западных Балкан — Хорватии, Македонии, Боснии, Черногории, Албании и Сербии, которые представляют собой небольшие государства, и потому легко могут быть присоединены к ЕС. Однако из-за опасений, связанных с дальнейшим ухудшением и без того плохих отношений между ЕС и России в этом вопросе наблюдаются нежелательные и антидемократические проволочки.

В свою очередь, Москва отвергает официальную независимость Косово, в основном желая, чтобы Европа ‘увязла’ в разнообразных проблемах, пока англо-французский контроль над Брюсселем порождает неприемлемые для нее антироссийские схемы. Россия хотела бы увязать косовский вопрос с абхазским, однако куда более эффективный результат ей дала бы его увязка с проблемой Приднестровья.

Таким образом, Европа, чтобы заручиться ее согласием официально признать Косово, должна согласиться с предоставлением независимости Приднестровью.

Этот обоюдный компромисс способствовал бы разрядке усилившейся в последнее время напряженности в отношениях между Россией и Евросоюзом. Он оказал бы позитивное воздействие на ситуацию на Балканах и помог бы успокоить страсти на Украине, где еще не полностью воцарилась стабильность, а демократия не может укорениться до конца в условиях расколотого общества.

Компромисс между ЕС и Россией по Косово и Приднестровью несомненно поможет дальнейшему распространению демократических идеалов, уважения к правам человека, и укреплению рыночной экономики.

Компромисс между ЕС и Россией по Косово и Приднестровью несомненно станет началом новой эпохи в европейско-российских отношениях — эпохи взаимопонимания и урегулирования проблем. Он, наконец, убедит всех, что уроки, связанные с прошлыми расколами и трудностями в Европе, усвоены по всему континенту.

Компромисс между ЕС и Россией по Косово и Приднестровью несомненно может быть достигнут в любой момент — помимо признания двух государств обсуждать и согласовывать здесь, в общем, ничего не надо.

После целого года разногласий и тревог компромисс по Косово и Приднестровью, достигнутый Россией и Европой в последнюю минуту, стал бы отличным предпраздничным подарком и достойным прологом к 2008 г.